Difference between revisions of "Template:预警类型"

From CaiyunWiki
Jump to: navigation, search
(预警类型)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 2: Line 2:
  
 
预警code字段,格式为AABB:
 
预警code字段,格式为AABB:
 +
 
AA取01-16,分别表示:台风、暴雨、暴雪、寒潮、大风、沙尘暴、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、大雾、霾、道路结冰、森林火灾、雷雨大风,
 
AA取01-16,分别表示:台风、暴雨、暴雪、寒潮、大风、沙尘暴、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、大雾、霾、道路结冰、森林火灾、雷雨大风,
 +
 
BB取01-04,分别表示:蓝色、黄色、橙色、红色。
 
BB取01-04,分别表示:蓝色、黄色、橙色、红色。
 
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! code!! 预警类型
 
! code!! 预警类型
 
|-
 
|-
| 0 || 无(夜间)
+
| 01BB || 台风
 +
|-
 +
| 02BB || 暴雨
 +
|-
 +
| 03BB || 暴雪
 +
|-
 +
| 04BB || 寒潮
 +
|-
 +
| 05BB || 大风
 +
|-
 +
| 06BB || 沙尘暴
 +
|-
 +
| 07BB || 高温
 +
|-
 +
| 08BB || 干旱
 
|-
 
|-
| 1 ||
+
| 09BB || 雷电
 
|-
 
|-
| 2 ||
+
| 10BB || 冰雹
 +
|-
 +
| 11BB || 霜冻
 +
|-
 +
| 12BB || 大雾
 +
|-
 +
| 13BB || 霾
 +
|-
 +
| 14BB || 道路结冰
 +
|-
 +
| 15BB || 森林火灾
 +
|-
 +
| 16BB || 雷雨大风
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
 +
=='''暴雪预警信号'''==
 +
http://www.12379.cn/html/ggaq/yjzn/yjxh/2013/01/78327.shtml

Latest revision as of 08:20, 31 January 2019

预警类型

预警code字段,格式为AABB:

AA取01-16,分别表示:台风、暴雨、暴雪、寒潮、大风、沙尘暴、高温、干旱、雷电、冰雹、霜冻、大雾、霾、道路结冰、森林火灾、雷雨大风,

BB取01-04,分别表示:蓝色、黄色、橙色、红色。

code 预警类型
01BB 台风
02BB 暴雨
03BB 暴雪
04BB 寒潮
05BB 大风
06BB 沙尘暴
07BB 高温
08BB 干旱
09BB 雷电
10BB 冰雹
11BB 霜冻
12BB 大雾
13BB
14BB 道路结冰
15BB 森林火灾
16BB 雷雨大风


暴雪预警信号

http://www.12379.cn/html/ggaq/yjzn/yjxh/2013/01/78327.shtml